SÄÄNNÖT

1. Kerhon nimi, tarkoitus ja toimintamuodot
 a. Kerhon nimi on Kyylä.
 b. Kerhon tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää lähiverkko- ja internetkulttuuria jäsenistönsä
 piirissä sekä Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella.
 c. Tarkoituksensa toteuttamiseksi, kerho voi ideoida ja järjestää LAN-tapahtumia ja yhdistää
 verkkohenkisiä ihmisiä, kertoa ja tiedottaa LAN-tapahtumista, järjestää opintomatkoja,
 kokouksia, illan- ja viikonlopunviettoja ja muuta vastaavaa toimintaa. Kerho voi hoitaa kerhon
 sisäistä tiedotusta julkaisemalla tarvittaessa tiedotteita, lehteä tai muuta aineistoa.
 d. Kerhon toimintaan voivat osallistua myös ISYY:n ulkopuoliset henkilöt.

2. Johtokunta
 a. Kerhon asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja,
 varapuheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) - neljä (4) muuta jäsentä.
 b. Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 
 Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi.
 c. Kerhon taloudenpidosta vastaa johtokunnan jäsen, jonka vuosikokous nimeää kerhon
 taloudenhoitajaksi.
 d. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
 kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä
 sitä vaatii.
 e. Johtokunta on päätäsvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
 varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
 enemmiställä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

3. Kerhon kokoukset
 a. Kerhon vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä.
 Kerhon vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä vuoden viimeisessä
 neljänneksessä (loka-joulukuussa). 
 b. Kerhon vuosikokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä kerhon www-sivuilla ja
toimittamalla kutsu ISYY:n kerho-ohjesäännön mukaisesti ISYY:lle
 Kerhon vuosikokous ja yleiskokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä kerhon www-sivuilla
 ja toimittamalla kutsu ISYY:n kerho-ohjesäännön mukaisesti ISYY:lle. 

4. Kerhon lakkauttaminen
 a. Kerhon lakkautumisesta päätetään kahdessa vähintään yhden (1) kuukauden välein pidetyssä
 kerhon kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa
 on mainittava kerhon lakkauttamisesta.